Hoạt động của Trường

Chuyển giao quyền điều hành của Mạng lưới cơ sở đào tạo luật Việt Nam
Chuyển giao quyền điều hành của Mạng lưới cơ sở đào tạo luật Việt Nam
 
Khánh thành Student Canteen HLU và HLU gym and yoga centre
Khánh thành Student Canteen HLU và HLU gym and yoga centre
 
Quốc hội bang Hessen - CHLB Đức trao học bổng cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội
Quốc hội bang Hessen - CHLB Đức trao học bổng cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường đại học Luật Hà Nội liên kết với Trường đại học Arizona - Hoa Kỳ và Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN (Liên minh với Baker & Mckenzie)
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường đại học Luật Hà Nội liên kết với Trường đại học Arizona - Hoa Kỳ và Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN (Liên minh với Baker & Mckenzie)
 
Tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên, liên tục của Trường Đại học Luật Hà Nội
Tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên, liên tục của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Câu lạc bộ Luật sư Thương mại quốc tế
Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Câu lạc bộ Luật sư Thương mại quốc tế