Đảng ủy Trường ĐHLHN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng

Đăng vào 30/09/2022 18:11

Sáng 30/9, Đảng uỷ Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt một số văn bản của Đảng dưới sự chủ trì của TS. Chu Mạnh Hùng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường.

Toàn cảnh Hội nghị

Sáng nay 30/9, Ban cán sự đảng phối hợp với Đảng uỷ Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Tham dự Hội nghị có đồng chí Cao Văn Thống, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Lê Thành Long, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp.

Về phía trường Đại học Luật Hà Nội có TS. Chu Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trường, TS Đoàn Trung Kiên-– Hiệu trưởng Nhà trường; PGS. TS Tô Văn Hoà – Phó Hiệu trưởng cùng Trưởng các đơn vị thuộc Trường.

Tại Hội nghị, đ/c Cao Văn Thống - Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã quán triệt một số điểm mới và nội dung cơ bản của Quy định số 69-QĐ-TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Theo đó, Quy định gồm 04 chương, 58 Điều. Đây là quy định về kỷ luật của Đảng lớn nhất, hoàn thiện nhất từ trước đến nay nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo đồng bộ, nhất quán với quy định của Đảng và pháp luật, nội dung Quy định được hệ thống tương đối toàn diện, đầy đủ, cụ thể và bao quát các phương diện trong đời sống xã hội. Các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên được đặt trong một quy định thống nhất, đồng bộ để xác định cụ thể các hành vi và chế tài xử lý làm căn cứ để kỷ luật.

Các điểm mới tập trung ở 03 nội dung chính: Quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới; tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với hành vi vi phạm được quy định trước, xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của hành vi làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp với thực tiễn và đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật với mục đích để tổ chức đảng, đảng viên không vi phạm và không dám vi phạm kỷ luật của Đảng. Các điểm mới tập trung ở 03 nội dung chính: Quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới; tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với hành vi vi phạm được quy định trước, xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của hành vi làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp với thực tiễn và đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật với mục đích để tổ chức đảng, đảng viên không vi phạm và không dám vi phạm kỷ luật của Đảng.

Bên cạnh đó, đ/c Cao Văn Thống cũng trình bày những nội dung cơ bản và điểm mới của Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 và Kế hoạch số 52-KH/UNKTTW ngày 30/6/2022 về việc thực hiện Kết luận số 34-KL/TW. Đồng thời các đại biểu cùng báo cáo viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; giải đáp khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Các đại biểu cũng được quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản và điểm mới