Liên hệ

Đăng vào 24/08/2017 10:53

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Tầng 2 – Nhà A – Trường Đại học Luật Hà Nội

Lãnh đạo Phòng:  TS. Trần Kim Liễu

Phòng A.201, Số điện thoại: 024. 3773.4749

Bộ phận văn thư: Đ/c Tuyền, Đ/c Đoàn

Phòng A.201, Số điện thoại: 024. 3834. 3251

Bộ phận tổng hợp: Đ/c Hưng, Đ/c Nam, Đ/c Vân Anh, Đ/c Ly, Đ/c Kiều

Phòng A.210, Số điện thoại: 024. 3835. 2630

Bộ phận phục vụ: Đ/c Thêm, Đ/c Thanh, Đ/c Oanh

Email: hcth.hlu@gmail.com