Hội thảo “Công ước Singapore về hòa giải và khả năng gia nhập của Việt Nam”

Đăng vào 28/09/2022 10:42

Sáng ngày 22/9/2022, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường với chủ đề Công ước Singapore về hòa giải và khả năng gia nhập của Việt Nam. Hội thảo do Khoa Pháp luật thương mại quốc tế chủ trì về chuyên môn, được tổ chức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến.

Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Bá Bình, Trưởng Khoa Pháp luật thương mại quốc tế. Hội thảo có sự tham gia của Bà Phạm Hồ Hương, Phó Vụ Trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp; Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Vụ Trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Tòa án nhân dân tối cao; Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng, Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp; PGS.TS. Bành Quốc Tuấn, Giám đốc Chương trình đào tạo sau đại học, Trường Đại học Thủ Dầu Một; TS. Đồng Thị Kim Thoa, Phó Giám đốc Trung tâm Liên kết đào tạo Luật sư thương mại quốc tế, Học viện Tư pháp; Ông Phan Trọng Đạt, Giám đốc Trung tâm hòa giải Việt Nam (VMC); Ông Nguyễn Hưng Quang, Chủ tịch Trung tâm hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC); Ông Nguyễn Trung Nam, Phó Giám đốc Trung tâm hòa giải Việt Nam (VMC); đại diện của Vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học (Tòa án nhân dân tối cao), Viện Khoa học pháp lý và nhiều cơ sở đào tạo luật khác. Về phía Trường Đại học Luật Hà Nội, Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo, giảng viên thuộc các Khoa, Viện, Bộ môn chuyên môn. Kỷ yếu hội thảo gồm 13 chuyên đề được phản biện kín và góp ý một cách nghiêm túc bởi các chuyên gia trong và ngoài trường.

PGS.TS. Nguyễn Bá Bình phát biểu khai mạc và nhấn mạnh mục đích của hội thảo là tạo một diễn đàn chia sẻ, thảo luận khoa học và cung cấp thêm kiến thức, tài liệu phục vụ trực tiếp cho hoạt động giảng dạy của Trường. Hội thảo cũng nhằm góp thêm các ý kiến cho hoạt động xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp đặt trong bối cảnh Bộ đang chủ trì nghiên cứu, đánh giá khả năng Việt Nam gia nhập Công ước Singapore về hòa giải và các giải pháp thực thi Công ước. Hội thảo được triển khai theo mô hình sau từng phiên báo cáo tham luận là phần thảo luận dành cho các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo gồm 8 báo cáo tham luận đã tập trung làm rõ ba vấn đề chính: Thứ nhất, bối cảnh ra đời, mục tiêu và những nội dung pháp lý cơ bản của Công ước Singapore; Thứ hai, thực tiễn hòa giải thương mại và công nhận kết quả hòa giải thành tại Việt Nam và mức độ tương thích của pháp luật Việt Nam với Công ước Singapore; Thứ ba, những thuận lợi, khó khăn của việc gia nhập Công ước Singapore và đề xuất, kiến nghị cho Việt Nam về phương án, lộ trình gia nhập. Các báo cáo và phần thảo luận đã diễn ra trong không khí sôi nổi và thẳng thắn với nhiều lượt ý kiến của các nhà khoa học đánh giá về vai trò của Công ước Singapore về hòa giải đối với Việt Nam.

Phát biểu kết thúc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Bá Bình trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những ý kiến đóng góp quý báu của các nhà khoa học và chuyên gia. Hội thảo thực sự đã là một diễn đàn khoa học thẳng thắn và cởi mở để trao đổi các vấn đề chuyên môn mang tính thời sự. Kết quả của hội thảo sẽ giúp các giảng viên và nhà khoa học có thêm nhiều góc nhìn và nguồn tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cũng như góp thêm tư liệu cho việc nghiên cứu, đánh giá khả năng gia nhập Công ước Singapore về hòa giải của Việt Nam./.