sơ kết đào tạo cử nhân ngành luật kinh tế

Đăng vào 10/11/2016 13:53

Chiều ngày 31/10/2016, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết đào tạo cử nhân ngành luật kinh tế nhằm đánh giá việc đào tạo chuyên ngành này sau 4 năm triển khai thực hiện. Tham dự hội nghị có Hiệu trưởng Lê Tiến Châu, các Phó hiệu trưởng Trần Quang Huy và Vũ Thị Lan Anh cùng toàn thể các giảng viên Khoa pháp luật kinh tế, các thầy cô lãnh đạo các khoa chuyên môn, viện và trung tâm.

                          

Năm 2012, Trường Đại học Luật Hà Nội bắt đầu triển khai đào tạo chuyên ngành Luật kinh tế với khóa sinh viên đầu tiên được tuyển sinh là Khóa 37. Đến nay, chuyên ngành luật kinh tế đã tuyển sinh được 5 khóa sinh viên (khóa 37 – khóa 41), trong đó 347 sinh viên Khóa 37 đã được công nhận tốt nghiệp.

Trong Báo cáo sơ kết, PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí – Trưởng Khoa pháp luật Kinh tế đã đưa ra những đánh giá toàn diện về việc triển khai thực hiện đào tạo cử nhân chuyên ngành luật kinh tế. Theo đó, việc thực hiện đào tạo chuyên ngành đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận như: chuẩn đầu vào của sinh viên ngành luật kinh tế luôn cao nhất trong các ngành đào tạo; chương trình học được thiết kế có sự khác biệt với các ngành khác nhằm cung cấp những kiến thức chuyên sâu về pháp luật kinh tế, thực tiễn pháp lý và những kiến thức khác liên quan đến pháp luật kinh tế; giảng viên tham gia chương trình giảng dạy hầu hết đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, phương pháp giảng dạy; công tác quản lý đào tạo và hỗ trợ đào tạo được thực hiện có hiệu quả; kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên được đánh giá tốt…

 

                          

Tuy nhiên, việc đào tạo chuyên ngành cũng bộc lộ một số vướng mắc nhất định, đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện chương trình môn học cho phù hợp với mục tiêu và nhu cầu người học, chú trọng hơn nữa nội dung chương trình đào tạo phải thể hiện được yếu tố đặc thù và chuyên sâu của chuyên ngành; nâng cao năng lực giảng dạy của giảng viên, nhất là đội ngũ giảng viên trẻ; đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá; tăng cường khả năng học ngoại ngữ cho sinh viên;…

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã bàn luận và đóng góp ý kiến cho việc xây dựng rà soát sửa đổi bổ sung chương trình đào tạo cũng như nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành luật kinh tế với định hướng xây dựng chương trình đào tạo ngành luật kinh tế tiên tiến, gắn với đề án xây dựng Trường trọng điểm.